یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۰

« قدس» از نبود نقدينگي در بازار و بيکاري اصناف مرتبط با بخش مسکن گزارش مي دهد؛

رکود کمر بازار مسکن مشهد را شکست

رکود بازار مسکن

مهدي شهرآبادي بازار مسکن طي دو- سه سال اخير با رکود عجيبي روبه‌رو شده است.

به گفته دست اندرکاران بازار، کاهش شديد نقدينگي در دست مردم براي خريد، عدم حمايت و نبود بستههاي تقويت کننده اين بخش موجب شده بيش از 300 شغل مرتبط با اين صنعت حساس و درآمدزا در بلاتکليفي به سر برند، به طوري که هم اکنون اغلب صنايع مرتبط با بخش مسکن يا ورشکسته شده و يا با کاهش چشمگير مشتريان روبهرو شدهاند.

به باور برخي فعالان بازار مسکن، برخي سياستهاي اشتباه دولتهاي گذشته مانند ايجاد شهرهاي جديد در اطراف برخي کلانشهرها موجب خروج عظيم و گسترده سرمايهها از درون شهرهاي بزرگ و بلوکه شدن سرمايهها و تمرکز و ماندن آنها در يک نقطه شد.

به گفته اين افراد، هم اکنون آشکارا ميتوان مشاهده کرد که بسياري از شهرهاي جديد خالي از سکنه مانده، در حالي که سرمايههاي زيادي براي خريد درگذشته روانه آنجا شده است.

اين عده بر اين باورند که وامهاي مسکن نيز با توجه به ميزان کم آن پاسخگوي نيازهاي خريداران در شهرهاي بزرگ نبوده و اين هم يکي از علل اصلي رکود در بازار شمرده ميشود.

رئيس اتحاديه مشاوران املاک مشهد درخصوص علت رکود بازار مسکن در اين کلانشهر به خبرنگار ما گفت: معمولاً در دورهها و يا سالهاي گذشته بازار مسکن با دورههاي رکود و رونق متفاوتي همراه بوده، به طوري که در يک بازه زماني سه تا پنج ساله شاهد رونق بازار و پس از آن دچار رکود مدتدار شدهايم.

ورود به سومين سال رکود

عابدزاده با بيان اينکه چند شاخص اصلي مانند بحث عرضه و تقاضا، نقدينگي و شرايط بازارهاي رقيب مانند طلا، ارز و بورس در رونق و رکود بازار مسکن تأثيرگذار است، اظهار داشت: امسال سال سوم رکود بخش مسکن در کشور است که اين مسأله شرايط بدي را در اين صنعت سودآور فراهم کرده است.

وي افزود: صنعت ساختمان و بخش مسکن يک صنعت پيشرو در کشور محسوب ميشود و هنگامي که در اين صنعت تحرکي ايجاد نشود، اين مسأله در ساير بخشهاي اقتصادي نيز تأثيرگذار خواهد بود و آنها را نيز دچار مشکلاتي ميکند.

رئيس اتحاديه املاک مشهد در ادامه خاطرنشان کرد: براي خروج اين صنعت از رکود، دولتيها با اقدامها و سياستها و يا بستههاي اقتصادي سعي ميکنند اين صنعت را از رکود و انزوا خارج کنند؛ البته بسياري از مردم و يا سرمايهگذاران منتظر بودند وضعيت مذاکرات سياسي با غرب و يا بسته و سياستهاي دولت در قبال بخش مسکن مشخص شود.

 

 حمايتي که از خريداران نشد

عابدزاده با انتقاد از اينکه سياستهاي پولي و مالي حمايتي از بخش مسکن براحتي اجرا نشده است، تصريح کرد: پرداخت تسهيلات بالا با نرخ ارزان ميتوانست گردش مالي خوبي را در صنعت ساختمان ايجاد کند و 350شغل مرتبط با آن را به تحرک وادارد.

وي با تأکيد بر اينکه پرداخت وامها در بخش مسکن طي سه سال گذشته ميتوانست دهها دستاورد به همراه داشته باشد، گفت: تا زماني که نقدينگي مناسب از سوي دستگاههاي حمايت کننده و دولت به اين بخش تزريق نشود، صنعت ساختمان و مسکن همچنان در رکود خواهد ماند.

وي بيان کرد: در کشورهاي ديگر 80 درصد قيمت يک ملک را به خريداران وام ميدهند و آورده خريدار 20 درصد است، در حالي که در کشور ما آورده خريدار بايد 90 درصد باشد و تنها 10 درصد وام به متقاضي مسکن تعلق ميگيرد که آن 10 درصد وام هم به دليل بروکراسي در پرداخت و دريافت، براي خريداران مسکن به صرفه نيست و از آن استقبال نميشود.

 

 خطر بيکاري گسترده در بخش مسکن

وي در ادامه اظهار داشت: همين رکود بخش مسکن موجب شده ماهيانه 100 نفر از اعضاي اتحاديه انصراف داده و به ابطال پروانه از طريق اتحاديه اقدام کنند که عدم تعيين نرخنامه جديد، افزايش هزينهها و دارايي و مالياتهاي بسيار سنگين ادامه کار را براي اعضا مشکل کرده و صرفه اقتصادي کار را از بين برده است.

عابدزاده افزود: در حالي که اين صنف هم طي سه سال گذشته با رکود دست به گريبان بوده، اعضا چندين برابر ماليات اضافه از جيبشان پرداخت کردهاند که اين مسأله روند خروج از صنف را تشديد کرده است.

وي همچنين با اشاره به پيامدهاي ديگر رکود در بخش ساختمان و مسکن و تأثير آن در صنف اتحاديه املاک گفت: تنها هنگام خروج اعضا از صنف پروانه اين افراد ابطال نميشود، بلکه برخي از آنها در حاشيه شهر به صورت غيرمجاز به فعاليت ميپردازند که اين موضوع مشکلات قضايي فراواني را به وجود ميآورد. از طرفي اين خروج از صنف به مشکل بيکاري در سطح اجتماع دامن ميزند.

وي با بيان اينکه در اين صنف 9 هزار نفر فعال هستند که در هر بنگاه سه تا پنج نفر اشتغال دارند، تصريح کرد: هر کدام از اين افراد نيز سه تا پنج نفر از اعضاي خانواده خود را تحت پوشش دارند که در مجموع حدود 140 هزار نفر از طريق اين صنف ارتزاق ميکنند که عدم اصلاح 13 ساله نرخنامه اتحاديه در سازمان صنعت، معدن و تجارت، رکود حاکم بر بازار و ساير عوامل عنوان شده تهديد بيکاري فراگير را در صنفها به دنبال خواهد داشت.

 

 کاهش شديد معاملات

عابدزاده در ادامه با بيان اينکه خريد و فروش ملک و مسکن طي دو سال اخير بشدت کاهش يافته است، خاطرنشان کرد: سياستهايي نيز که در دو سال اخير در بخش مسکن مشهد اعمال شد، موجب خروج گسترده سرمايهها از اين شهر و سرازير شدن آن به شهرهاي ديگر مانند تهران، شيراز، اصفهان و تبريز شد که اين معضل نيز گريبان بخش مسکن مشهد را گرفته است.

وي در پايان با اشاره به معضل رواج خريد و فروش سهام برخي شرکتها و يا سپردهگذاري افراد در برخي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و تأثير آن در رکود بازار مسکن نيز گفت: اين مسايل نيز سبب سنگين تر شدن خريد و فروش در بخش مسکن شد به طوري که بسياري از سرمايهها در اين شرکتها و مؤسسات قفل شد و به همين علت ورود افراد به بحث خريد و فروش ملک و مسکن تحت تأثير قرار گرفت.

کريمي يکي از دست اندرکاران بازار مسکن در مشهد نيز با بيان اينکه طي ماههاي اخير رکود بسيار سنگيني بر اين بازار سياه افکنده است، تصريح کرد: به عنوان مثال در دو ماه اخير تنها دو مورد اجاره ثبت قرارداد شده است و هيچ موردي از خريد و فروش نداشتيم.

وي افزود: رکود کنوني بازار گريبان تمام بخش مسکن را گرفته و اين رکود تاريخي در سطح شهر قابل مشاهده است.

 

 حال بازار مسکن خوب نيست

صادقي، يکي ديگر از فعالان بازار مسکن مشهد با بيان اينکه همه منتظر يک تحرک در بازار هستند، گفت: هم اکنون انگار نقدينگي در بازار مسکن آب شده و به زمين فرو رفته است و هيچ کس پولي براي خريد ندارد.

وي افزود: طي سه ماه فقط پنج مورد اجاره ثبت قرارداد شده که اگر بازار به همين روال باشد، آينده شغلي ما و خانواده ما نيز در معرض تهديد جدي قرار خواهد گرفت.

يکي از بنگاه داران مشهد نيز درخصوص علت رکود بازار مسکن طي سالهاي اخير به خبرنگار ما گفت: هم اکنون در سطح شهر و آپارتمانهاي خالي زيادي وجود دارد، اما مشتري و نقدينگي براي خريد وجود ندارد.

 

 خريداران توانايي مالي ندارند

وي افزود: قيمتها نسبت به سه سال قبل که به صورت تصاعدي در حال افزايش بود، بشدت کاهش يافته، اما باز هم بازار جذابي براي خريداران به وجود  نيامده است.

وي که خواست نامش در گزارش عنوان نشود، تصريح کرد: حدود قيمت خانهها نسبت به سه سال پيش کاهش يافته، اما باز هم خريداران توانايي مالي ندارند که در اين خصوص دولت بايد آسيب شناسي کرده و راهکاري بينديشد.

اين فعال بازار مسکن عدم اعمال سياستهاي حمايتي درست از بخش مسکن را علت رکود کنوني دانست و گفت: در اين بازار تلاطم و يا التهابي ديده نميشود و بخش مسکن به خواب عميقي فرو رفته است.