پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹

محکومیت شهرک سازی جدید رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی توسط وزارت خارجه

قاسمی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان شهرک سازی جدید رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی را محکوم کرد.

به گزارش «قدس آنلاین»،  بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تداوم اقدامات رژیم صهیونیستی در ساخت و ساز و توسعه شهرک ها در اراضی فلسطینی را که در مغایرت کامل با حقوق بین الملل است، محکوم کرد.

قاسمی از جامعه بین الملل خواست تا با تحت فشار قرار دادن این رژیم قانون شکن و ناقض مصوبات و قطعنامه های سازمان ملل و شورای امنیت، به وظایف و مسئولیتهای ذاتی خود عمل کرده و مانع اجرای سیاست های تجاوزکارانه و توسعه طلبانه این رژیم گردد.

منبع: خبرگزاری مهر