چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۹

«قدس» از تناقض عملی و آشکار در رفتار آمریکا با برجام گزارش می دهد

تحریم جدید؛ مُزد پایبندی ایران به برجام

مینا افرازه

برجام

دولــت آمریکا در گزارش جدیــد خود به کنگره پایبندی ایران به برجــام را بار دیگر تأیید کــرد اما همزمان کاخ سفید به دنبال صدور بیانیه ای جدید و شدیداللحن علیه ایران و اعمال تحریمهای جدید است.

به گزارش قدس آنلاین،  دولــت آمریکا در گزارش جدیــد خود به کنگره پایبندی ایران به برجــام را بار دیگر تأیید کــرد اما همزمان کاخ سفیدبه دنبال صدور بیانیهای جدید و شدیداللحن علیه ایران و اعمال تحریم های جدید است. وزارت خزانــه داری آمریــکا اعــلام کــرده در تحریم های جدید هفت سازمان و پنج فرد بــه دلیل حمایت از نیروهای نظامی یا سپاه پاسداران انقلاب اســلامی هــدف گرفته شده اند.

ایــن تحریم هــا همچنین یک سازمان چند ملیتی مستقر در ایران و ســه فــرد مرتبط با آن را شامل می شــوند. خزانه داری آمریکا در بیانیه خود مدعی شده «سه شــبکه» ای که به تازگی تحریم شده اند، با ســاخت پهپادها و تجهیزات نظامی برای سپاه پاســداران انقلاب اســلامی، تولید و نگهداری قایق های سریع برای نیروی دریایی سپاه یا تأمین قطعات الکتریکی برای نهادهای حامی نیروهای نظامی ایران اقدام به پشتیبانی از نیروهای نظامی ایران کرده اند.

واشــنگتن اعلام کرده یک نهــاد و دو بازرگان ایرانی مرتبط با این شرکت اصطلاحا مجرم هم در فهرست تحریم های جدید قرار گرفته اند. علاوه بــر این ۱۶ فرد و نهاد، وزارت خارجه آمریکا هم دو سازمان را به بهانه همکاری با برنامه موشکی ایران تحریم کرده اســت. با ایــن اقدام تمامی دارایی ها و سهام های متعلق به این ۱۸ فرد و نهاد در حیطه قلمرو حاکمیتی آمریکا مسدود شده و افراد آمریکایــی، از انجام مبادلات مالی با آنها منع می شوند.

روزنامه «واشنگتن پســت» دیروز در گزارشــی به نقل از مقامات آمریکایی نوشــت که ترامپ با اکراه بــار دیگر پایبندی ایران به توافق هســته ای را مورد تأیید قرار داده اســت. در همین حال شان اسپایســر، سخنگوی کاخ سفید، در نشستی خبری گفت: رئیس جمهور آمریــکا برجام را توافقی بد می داند.

محمدجواد ظریف در مصاحبه با نشریه «نشنال اینترست» به این اقدام احتمالی از سوی دولت آمریکا واکنش نشان داده و گفته است ما مسیری را انتخاب می کنیم که در درون توافق هسته ای مجاز بوده، موارد نقض را به کمیسیون مشترک برده و در این کمیسیون اطمینان حاصل خواهیم کرد که کم کاری های آمریکا اصلاح می شود.

آمریکا چاره ای جز اعتراف به پایبندی ایران به برجام ندارد

به نظر می رســد دولت ترامپ با وجود ۷ گزارش آژانس در تأیید پایبندی ایران به برجام و فشار و عدم همراهی اروپایی ها، در گزارش ۳ ماهه خود پایبنــدی ایران به برجام را به ناچار تأیید کرده و راهی جز این نداشــته اســت. اما ناکامی ترامپ در اعمال فشــار بیشــتر بر ایران و مجاب کردن اروپایی ها به همراهی با این سیاســت، آثار خود را در اقدامات ایذایــی او در حوزه های پیرامونی ایــن توافــق و حرکت هــای تحریک آمیز برای به واکنش انداختن ایران نشان می دهد؛ اقداماتی که جداً می تواند کارکردهای توجیهی برجام را به خطر اندازد و این توافق را بی اثر کند.

امیــر علــی ابوالفتــح، کارشناس مسایل سیاسی و بین الملــل، در واکنش به خبــر صــدور بیانیه ضدایرانــی و تحریم های جدید علیرغم تأیید توافــق برجام، اظهار کرد که سالیان سال است که دولت آمریکا از این نوع بیانیه ها علیه ایران صادر می کند و بایستی دید در این بیانیه به چه نکاتی اشاره و چه مواردی علیه ایران مطرح می شود.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر دولت آمریکا چاره ای جز عمل به مفاد توافق هسته ای برجام نــدارد، گفت: آمریکا در ظاهر مجبور اســت که برجام را رعایت کند و خود را متعهد نشان دهد زیرا ایران به این توافق پایبند است؛ گرچه آمریکا نشان داده اســت که فارغ از مسائل هسته ای و این توافق، هر فشار و اقدامی که در توانش باشد ضد ایران انجام می دهد و به طرح اتهاماتی علیه ایــران از جملــه نقض حقوق بشــر، حمایت از تروریسم، گسترش فعالیت های نظامی و اقدامات سلطه طلبانه در منطقه می پردازد.

اجرای یک طرفه برجام باید متوقف شود

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس هــم در گفت و گو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه بین دولت های آمریکا در اتخاذ سیاســت های ضدایرانی اختلاف چندانی وجود ندارد، اظهار داشــت: در رابطه با توافق هسته ای تفــاوت چندانی بین مواضع دولت قبلی و دولت جدید آمریکا نبوده و تنها تفاوت این اســت که دولت قبل رسماً اعلام نمی کرد به توافق پایبند نیست اما در عمل به گونه ای دیگر عمل می کرد و ۲ روز بعد از توافق برجام برخی افراد و نهادهای دولتی ما را تحریم کــرد. دولت اوباما اعلام کرد که نمی گذاریم ایــران با دلار مبادلات اقتصادی و تجاری داشــته باشــد و به بانک های ما اجازه تبادلات با بانک های بزرگ جهانی را نداد.

محمدجواد جمالی ادامه داد: استراتژی دولت های آمریکایی، چه دموکرات ها و چه جمهوری خواهان، اعمال سیاست ضدایرانی است. امروز هم آقای ظریف در این باره اعلام کرد که برجام هم نتوانست از سیاست های ضدایرانی آمریکایی ها بکاهد و تغییری به وجود آورد. جالب است که باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، هم در این باره گفته است همین که ما به برجام عمل نمی کنیم و به تحریم ها ادامه می دهیم و فشارهای خود را بیشتر می کنیم، به نوعی عمل نکردن به توافق هسته ای است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود اعتراف تمامی طرف های غربی به تعهد ایران به توافق هست های، اما هیچ یک از این کشــورها پایبندی متقابل خود به توافق را عملا نشان نداده اند؛ به طوری که انگلیس اعلام می کند که در مواضع خصمانه آمریکا همراه این کشــور خواهد بود. جمالی گفت: دولت ایران باید در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشد و متناسب با اقدامات آمریکا عمل کند. همچنین در مجلس برای اقدام متقابل قوانینی تهیه و تصویب شده است. ما باید به صورت زمان بندی شده تصمیمات مقتضی و خاص را اتخاذ کنیم و نمی توان تا این حد به صــورت یکطرفه به تعهدات عمل کرد و منتظر طرف مقابل بود.

منبع: روزنامه قدس