چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۵

یادداشت/

درس های جاویدان عاشورا

مهدی فضائلی

فضائلی

مصیبت حسین بن علی (ع) مصیبتی بی مانند در طول تاریخ و در همه آسمان ها و زمین ها معرفی شده است.

قدس آنلاین: مصیبت حسین بن علی (ع) مصیبتی بی مانند در طول تاریخ و در همه آسمان ها و زمین ها معرفی شده است.« ... مُصیبَهً مــا اَعْظَ مَها وَ اَعْظَ مَ رَزِیَّتَها فِی الاْ ِسْ ــلامِ وَ فی جَ میعِ السَّ ماواتِ وَ الاْ َرْضِ » بی مانند اســت؛ چون مصائــب متعدد و بس دشواری یکجا برای ایشان پیش آمد.

 غربت، عطش، کشــته شدن برادری چون حضرت عباس، کشته شدن فرزندان (یکی جوانی شبیه ترین به پیامبر(ص) و دیگری شش ماهه)، کشــته شدن خواهرزاده ها و برادرزاده ها و اصحاب بی نظیر به شــکلی فجیع و سرانجام هم اسارت اهل بیت(ع)!

 مصائبــی کــه هــر کــدام بــه تنهایی انســان های بزرگی را از پــا در می آورد، اما حســین بن علی و یاران او بار سنگین همــه آن هــا را یکجا به دوش کشــیدند.  حــال، عــزاداران چنین شــخصیتی که جملــه یا لیتَنا کُنّا مَعکُم را با ســوز تکرار می کنند، در برابر دشواری هایی به مراتب کوچک تر چه رفتاری باید داشــته باشند؟ پیروان حضــرت ابا عبداالله الحســین(ع) در زندگــی فــردی و اجتماعــی بایــد آمادگــی تحمــل رنج ها و ســختی های زیادی را داشــته باشند و ســختی ها را با ذکر مصائب ســالار شــهیدان تسکین دهند.

 همیــن مســئله موجــب شــده برخی استراتژیســت های غربــی، شــیعیان را به دلیــل اعتقــاد بــه عاشــورا، اقلیتی مقــاوم در برابر ســختی ها ارزیابی کنند ! آری شــیعیان حسین بن علی با پیروی از قیام سالارشهیدان، زیر بار ذلت نمی روند و به دشمن می گویند: قَدْ رَکزَ بَینَ اثْنَتَینِ : بَینَ السله وَالذلهِ، وَ هَیهاتَ مِنا الذله، یأْبَی االله لَنا ذلِک وَ رَسُ ولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ؛ با تأسی به حضــرت ابوالفضل امان نامه دشــمن و امان آورنــده را مورد لعــن و نفرین قرار می دهند و همچون امام حسین و اصحاب و اهل بیت ایشان تحریم ها ولو تحریم آب باشد، آن ها را به زانو در نمی آورد.

 آری شیعیان ناب و حقیقی همچون مقتدای خودشان حضرت اباعبداالله الحسین(ع) برای پاسداشــت دین حق، پذیرای سخت ترین شرایط هستند . این ها درس های جاویدان عاشوراست.‌

انتهای پیام/

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.