شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۲

یادداشت/

ابرقدرت اربعین

سینا واحد

سینا واحد

تک ســتاره تابناک جهان بشریت، ابر ستاره آسمان آرزوهای انسان‌های پاک سرشت، در حال طلوع است! «ابرقدرت اربعین» بی هیچ تردیدی، اولین قدمش را در مرکز خاورمیانه نوین حسینی بر زمین زجر کشیده و ستمدیده خواهد گذاشــت.

قدس آنلاین: تک ســتاره تابناک جهان بشریت، ابر ستاره آسمان آرزوهای انسان‌های پاک سرشت، در حال طلوع است! «ابرقدرت اربعین» بی هیچ تردیدی، اولین قدمش را در مرکز خاورمیانه نوین حسینی بر زمین زجر کشیده و ستمدیده خواهد گذاشــت و جهان را دعوت به حضور در سفینه حقیقت و ارزش‌های راستین خواهــد کرد و آن را به تماشــاگه جاده جســتوجوگران «باطن خویش» و پیادگان حیات پرتکاپوی تمدن جدید انسانی خواهد برد.

  «ابرقدرت اربعین» در راه اســت! «ابرقدرت اربعین» در آیندهای نزدیک طلوع خواهد کرد و شــهاب اندیشــه‌های زیر و روکننده خویش را به اعماق جهان انسان‌های غارت شــده و بازداشت‌گاهای مدرن روح‌ها و قلب‌ها و ذهنیت‌های دزدیده شده گسیل خواهد ساخت و غول تمدن یک چشم و بی‌رحم جامعه لیبرال دموکراسی غرب را بر زمین خواهد زد.

 آری، از آن هنگام و هنگامه تاریخی که «فرضیه تکامل طبیعی» داروین منتشر و با صدای تفکر علمی فریاد زده شد که در نظام طبیعت، قوی بر ضعیف تسلط دارد و ضعیف باید بمیرد تا قوی ادامه حیات دهد؛ قدرت ســرمایه‌داری دارای «حق» شــد و تکنولوژی سرکوب را اختراع کرد تا بی‌رحمترین جریان تمدن و فرهنگ تاریخی جامعه انسانی، رشد کند و تکامل یابد و از همه منافع، دفاع پایدار و مســتمر کند! گرچه این روزها در ادبیات رسانه‌ای جهان از «فرهنگ داروینیسم»  گفت وگو نمی‌شود و از آن سخن بهمیان نمی‌آید، اما در روح حاکم بر همه ارکان دیپلماســی سیاســی جوامع غربی، «داروینیسم سیاسی» موج میزند و خودنمایی میکند.

 اما فتوای چند کلمه‌ای یک روح آسمانی و زیبا در سال‌های گذشته، توانست شخصیت تاریخی دیپلماسی داروینیستی تمدن غربی را در هم بپیچد و آن را بی‌حیثیت کند و آن، فتوای محکومیت «سلمان رشدی» انگلیسی بود.

 از آن هنگام و با آن فتوای لرزاننده جامعه جهانی، روح قدرت و احساس قدرتمندی، در قلب مسلمانان جهان جان گرفت و دفاع از دین و ارزش‌های آسمانی که در بازداشت‌گاه تمدن بی‌خدای جامعه جهانی زندانی بود، با هیبت و شکوهمندی، آزاد و به میهمانی وجدان‌ها و اندیشه‌های مسلمانان وارد شد تا نقشش را در آینده تاریخ بشر به درستی ایفا کند.

 ظهور «ابرقدرت اربعیــن» پس از این همه روزگار، نشــانه بزرگ برای مرگ تاریخی ذهنیت‌ها و اندیشــه‌هایی اســت که در همه دهه پیشین، دفاعگر از استهزای ارزشهای دینی و آسمانی بودند. اینک اما، نگاه به زیبایی‌های حسین و اربعین با قاطعیت به ما می‌گوید: بنیان کذب و بنیاد بی‌اخلاقی و بی‌خدایی، همگی بنیادهایی بر لبه پرتگاه نیستی و جهنم سوزان دنیایی است.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.