پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۷

عضو کمیسیون امنیت ملی پارلمان عراق در گفت‌وگو با قدس:

 دست‌های پلیدی به دنبال سرنگونی حکومت عراق هستند

کریم علیوی

 در روزهای گذشــته گروهــی از مردم عراق با تجمــع در خیابان‌ها تظاهرات کردند و از دولت این کشور خواستند تا به طور جدی با فســاد مبارزه کرده و خدمات رفاهی و اجتماعی و سطح معیشتی آنها را که در شرایط نامناسبی قرار دارد، ارتقا دهد.

جواد فراهانی/

 در روزهای گذشــته گروهــی از مردم عراق با تجمــع در خیابان‌ها تظاهرات کردند و از دولت این کشور خواستند تا به طور جدی با فســاد مبارزه کرده و خدمات رفاهی و اجتماعی و سطح معیشتی آنها را که در شرایط نامناسبی قرار دارد، ارتقا دهد.

رؤسای قوای ســه گانه عراق متشکل از رئیس جمهور، نخســت وزیر و رئیس پارلمان همگی بر محق بودن مردم و خواسته‌های به جای آنها تأکید و اعلام کردند تمام تلاش خود را برای تحقق این خواسته‌ها به کار خواهند بست که البته برخی اقدامات برای کوتاه مدت و اقداماتی دیگر برای بلند مدت اتخاذ خواهد شد.

در این بین، عوامل خارجــی و داخلی که هریک بــه دنبال تحقق اهداف و منافع شــخصی خود هستند بر آتش اعتراضات دمیده و سعی کردند این تظاهرات را از یک روند اعتراضی مسالمت آمیز به تجمعاتی خشونت‌آمیز همراه با اقدامات خرابکارانه سوق دهند و عراق را به ناامنی بکشانند.

 سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از تحولات اخیر عراق

 »سعد معن» سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد که دست‌های پلیدی در پس این اعتراضات وجود داشته و تحقیقات لازم برای شناسایی آنها آغاز شــده است.

او با اعالم اینکه «در اعتراضات اخیــر ۱۰۴ نفر کشــته و بیــش از ۶هزار تن زخمی شدند»، گفت: هشت نفر از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر جزو نیروهای امنیتی هستند و ۵۱ ساختمان عمومی و هشت پایگاه از احزاب مختلف از ســوی معترضان به آتش کشــیده شد.

کریم علیوی، عضو کمیسیون امنیت ملی پارلمان عراق در گفتوگو با قدس در پاســخ به این پرسش که منظور از دست‌های پلید چیست، گفت: بی‌گمان همه مردم عراق و جهان می‌دانند که در پس تظاهرات اخیر دست‌های پلیدی قرار دارد که مردم را به خیابان‌ها کشــانده‌اند و این بر هیچکس پوشیده نیســت.

معترضان برخی خواســته‌های مشــروع دارند و دولت عراق هم امکان و توان فراهم کردن و محقق کردن تمام خواسته‌های آنان را ندارد و این چیزی است که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی وغرب از آن سوء استفاده کرده‌اند.

 به خواسته‌های مشروع معترضان پاسخ داده می‌شود

کریم علیوی افزود: اعتراضات و خواســته‌های معترضان مشروع و مطابق قانون اساسی عراق اســت و نمی‌توان مانع از آن شد، ولی متأسفانه دست‌های پلید از این موضوع استفاده سوء کرده و با به کارگیری عناصر خود در عراق باعث انحراف اعتراضات و اعمال خرابکارانه و نیز جان باختن هموطنان ما شده‌اند که دولت و پارلمان عراق با انجام برخی اقدامات ســعی کرده اوضاع را آرام کند.

 بالطبع مشخص است که توطئه ای بزرگ علیه عراق، ثبات و مســئولان آن صورت گرفته و می‌خواستند دولت این کشــور را براندازند و غیرممکن است که این به نفع مردم عراق باشد، اما دست‌های پلید می‌کوشند نظام حکومتی در عراق را سرنگون کنند.

 عضو کمیسیون امنیت ملی عراق در مورد کیفیت و سطح اقداماتی که دولت این کشور برای آرام کردن اوضــاع انجام داده، تصریــح کرد: دولت اقدامات مهمی را برای پاســخ به خواسته‌های مردم انجام داده است و پارلمان نیز برنامه‌های مهمی را به ویژه تا ســال ۲۰۲۰ مد نظر دارد و بخش زیادی از بیت المال و بودجه به پوشــش خواسته‌های به حق مردم عراق اختصاص خواهد یافت؛ چرا که تاکنون بخشی ازبودجه در مکان نامناسب و بی فایده هزینه شده و پارلمان برنامه دارد تا بخش زیادی از بودجه سال ۲۰۲۰ را به ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی و ارتقای سطح معیشتی ملت عراق اختصاص دهد.

 اربعین امسال امن‌تر از هرسال برگزار خواهد شد

 وی با اشــاره به نقش مرجعیت عــراق در آرام کردن اوضاع گفت: مرجعیت همواره نقش پدرانه را بــرای ملت و ثبات و امنیــت عراق ایفا کرده و همیشه در کنار آنهاست؛ نظر مرجعیت این اســت که دولت باید خدماتی مناسب با شأن، عزت و کرامت ملت را به آنها تقدیم کند؛ چرا که مردم عراق امروز مرحله سخت و دشواری را به ویژه پــس از ویرانی‌ها و خرابی‌هایی که گروه تروریستی داعش به بار آورده، سپری می‌کنند؛ بنابراین مرجعیت همواره سوپاپ اطمینان این مردم بوده و آنها همیشــه به فتواها و نظرات مرجعیت اهتمام دارند و تحت تأثیر این نظرات هستند.

 کریــم علیــوی با اشــاره به توییــت دفتر رهبر معظم انقلاب در مــورد اعتراضات اخیر و تأکید ایشــان بر اینکه دشــمنان هرگز موفق نخواهند شــد میان ملت ایران و عراق تفرقه ایجاد کنند، تأکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیســتی همواره تــلاش کرده‌اند تا بیــن دو ملت عــراق و ایران فاصلــه و تفرقه بیندازنــد و در روزهای اخیر نیز میخواستند تا از خلال این اعتراضات و به انحراف کشــیدن آن اینگونه القا کنند که امسال زیارت اربعین وجود نخواهد داشــت، امــا به فضل خدا ملت ایران و عراق و نیــز مرجعیت نجف و ایران اطمینان بخش زائران و مشتاقان راهپیمایی اربعین شدند و آن گرمای همیشگی مودت و دوستی بین دو ملت جاری و ساری است که البته این موضوع آمریکا و رژیم صهیونیستی را عصبانی میکند.

 علیوی افزود: آمریکا، رژیم اســرائیل و بعثی‌ها این برنامه را داشــتند که با ایجــاد ناامنی و به خشونت کشاندن اعتراضات در دل زائران رعب و وحشــت ایجاد کنند، اما ملت ایران و عراق با هوشیاری این را فهمیدند و به چیزی که دشمن میخواست توجه نکردند.

 زیارت اربعین چیزی نیست که با این موضوع ساده لغو و یا به حاشیه کشیده شود و بلکه برعکس موجب تقویت اتحاد دو ملت شده و موکب ها به مانند سال گذشته و بهتر از آن برقرار و آماده پذیرایی از زائران است.

 عضو کمیســیون امنیت ملی پارلمان عراق در ارتباط با اوضاع امنیتی این کشور در ایام زیارت اربعین گفت: اوضاع امنیتــی عراق در بهترین شرایط قرار دارد و امکان ندارد اتفاق خاصی در مراســم اربعین امسال رخ دهد و رفت و آمد به صورت روان و در امنیت کامل در جریان است

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.