یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۸

یادداشت

کمیسیون تلفیق دو پله بیشتر به عدالت اجتماعی نزدیک شد

وحید شقاقی شهری

وحید شقاقی شهری اقتصاددان

به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق از سیاست غلط دوره قبلی خود کوتاه آمده و با افزایش دو پله مالیات بر حقوق و دستمزدها به سمت بهبود سیاست‌گذاری مالیاتی حرکت کرده است.

معافیت مالیات حقوق کارکنان با درآمدهای پایین و دریافت مالیات از حقوق و دستمزدهای بالا موضوعی بود که قانونگذار باید با درک ارزش تبعات و تاثیرات اقتصادی آن کمک شایان توجهی به بحث رواج فرهنگ مالیات، توسعه مالیاتی و از آن مهمتر عدالت اجتماعی می کرد، براین اساس حقوق های زیر سه میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شدند. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تا پیش از این برخلاف خواسته دولت که به دنبال پنج پله ای کردن دریافت مالیات ازحقوق و دستمزدها بود با نزول آن به دو پله ای عملا در راستای خلاف عدالت اجتماعی حرکت کرد، انتقادات وارد شده بر مبنای در نظر گرفته شده ای که عدالت اجتماعی و شکاف طبقاتی را زیر سوال می برد منجر به افزایش پلکان های دریافت مالیات از دو به  چهار شد و کمیسیون تلفیق علی رغم خواست پنج پله ای دولت، دریافت مالیات را چهار پله‌ای به تصویب رساند.

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنای پله دوم را حقوقهای بالای ۲۰ میلیون تومان که  مشمول نرخ مالیات ۲۰ درصد می‌شد قرار داده بود، عملاً این تقسیم به ضرردولت بود چراکه جامعه هدفی که حقوق های بالای بیست میلیونی دارند آمار بالایی ندارند، بنابراین کمیسیون  تلفیق مجلس عملا مسیر خلاف جهت دولت را در دستور کار قرار داده بود چراکه دولت با پنج پله‌ای کردن دریافت مالیات از حقوق و دستمزدها به دنبال افزایش 35 درصدی سقف مالیات برای حقوق های بالا بود، موضوعی که تا حدودی  می توانست شکاف دستمزدی در نظام اداری کشور را کاهش دهد، به عبارتی نرخ مالیات پنج پله‌ای که حقوق بگیران نجومی را مشمول مالیات 35درصدی می کرد به شاخص عدالت اجتماعی نزدیک تر بود و با سیاست‌های کلی نظام اداری نیز تقریباً هماهنگ بود.

 بررسی آماری حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان دولت نشان می دهد دریافتی بیش از ۹۵ درصد حقوق کارمندان زیر ۲۰ میلیون تومان است، یعنی عمده دستمزد کارمندان بین ۳  تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می شود که اعضای هیات علمی، قضات یا پزشکان دولتی درآمدهای بی 5 تا 10 میلیون تومانی دارند بنابراین بیشتر حقوق بگیران درآمد زیر 20 میلیون تومان دارند، دو پله ای کردن حقوق عملا برخلاف عدالت اجتماعی ومتضاد با کاهش شکاف طبقاتی بود که در تازه ترین خبرها از کمیسیون تلفیق از دو پله ای به چهار پله ای یعنی از مالیات 35 درصدی به 25 درصد سقف مالیاتی رسیده است، بنابراین می‌توان گفت کمیسیون تلفیق نسبت به دو پله‌ای کردن مالیات بر حقوق و دستمزدها تا جدودی به سمت تحقق عدالت گام برداشته است اما این میزان همچنان متفاوت از نگاه و خواست دولت است.

خواست پنج پله ای شدن مالیات بر حقوق و دستمزده توسط دولت در پیش گرفتن مسیر منطقی تری نسبت به کمیسیون تلفیق در کاهش شکاف درآمدی در نظام اداری کشور است. طبیعتاً دریافت مالیات از حقوق‌های نجومی ضمن افزایش سهم مالیات کشور منجر به ایجاد شفافیت در تعداد کارمندان نجومی بگیرد دولتی می شود، لذا نظام اداری و دستگاه اجرایی مجبور به ارائه گزارش دقیقی از وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان خود می‌شوند و بخش عمده از نجومی بگیران در نظام اداری مشخص می‌شوند.

در مجموع به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق از سیاست غلط دوره قبلی خود کوتاه آمده و با افزایش دو پله مالیات بر حقوق و دستمزدها به سمت بهبود سیاست‌گذاری مالیاتی حرکت کرده است.تداوم چنین سیاستهایی به نفع کشور است چرا که همه دنیا براساس میزان درآمد و  ثروت نرخ مالیات را تصاعدی تر لحاظ می کنند، در حالی که در ایران همچنان گزارش‌های شفافی از دریافت‌ها و پرداختی‌های دولت نداریم و برخی شرکت‌ها و هولدینگ‌های دولتی دستمزدهای بالایی به کارکنان و اعضای هیئت مدیره خود اختصاص می دهند که عملا موجب ایجاد شکاف عمیق در در بین کارمندان دولت شده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.