• آمریکا بزرگترین صادر کننده نفت جهان شد

    آمریکا بزرگترین صادر کننده نفت جهان شد

    واشنگتن ناچار شده است به دلیل مشکلات مالی و همچنین تامین جایگزین نفت ایران تولید خود را افزایش دهد اما با این حال بازار همچنان کشش نفت ایران را دارد و از سوی دیگر بدهی آمریکا نیز به شدت افزایش پیدا کرده است

اخبار برگزیده اقتصادی