• بازگشت رونق به اقتصاد عشایر

    با اجرای طرح‌های آب‌رسانی محقق می‌شود

    بازگشت رونق به اقتصاد عشایر

    یاسوج- زنان و مردان مناطق عشایری که به دلیل دام‌پروری و فعالیت در زمینه صنایع‌دستی زندگی پرمشغله‌ای دارند در سال‌های خشک‌سالی برای تأمین ضروری‌ترین نیاز زندگی خود به‌شدت در تنگنا قرار داشته و کمبود آب و بارش‌ها نه‌تنها مراتع را فقیر کرده است بلکه زندگی عشایر را برای تأمین نیازهای خود با سختی‌های فراوان همراه کرده است.

تیتر سه زیرسرویس استان ها