• باغ‌موزه دفاع مقدس شیراز پروژه‌ای که موزه شد

    ۱۹ سال گذشت

    باغ‌موزه دفاع مقدس شیراز پروژه‌ای که موزه شد

    فارس- تاکنون سخنان و شعارهای بسیاری پیرامون تأثیر و جایگاه گردشگری مجموعه باغ‌موزه دفاع مقدس فارس در کنار جاذبه‌های زیارتی و گردشگری از شاه‌چراغ (ع)، حافظ، سعدی و مجموعه تاریخی زند در جلسات مسئولان تبیین و تعریف‌شده است اما باوجوداین شعارها هنوز این موزه پس از ۱۹ سال به سرانجامی نرسیده است.

تیتر سه زیرسرویس استان ها