• داروی سازی غرب در کُما

    به دلیل تعطیلی ۱۸ ماهه

    داروی سازی غرب در کُما

    کرمانشاه- کارخانه باختر بیوشیمی یکی از بزرگ ترین و پیشرفته ترین کارخانه های تولید کننده دارو در کشور و با سابقه افزون بر ۳۰ سال است که در اواخر خردادماه ۹۷ اعلام ورشکستگی کرد و در حال حاضر پس از گذشت ۱۸ ماه هنوز به دایره تولید بازنگشته است.

تیتر سه زیرسرویس استان ها