• قصه گرانی؛ غصه کشاورزان دزفولی

    تولید گران تمام می شود

    قصه گرانی؛ غصه کشاورزان دزفولی

    خوزستان- شهرستان دزفول با حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، افزون بر ۹۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد و شغل اغلب مردم این شهرستان به کشاورزی مرتبط است که این روزها به دلیل افزایش نهاده‌های تولید و هم‌چنین شیوع بیماری کرونا سایه سنگین رکود و گرانی بر شغل مردمان این شهرستان سایه انداخته است.

تیتر سه زیرسرویس استان ها