• گسترش زبان فارسی در هند و اتریش توسط دانشگاه چمران اهواز

    گسترش زبان فارسی در هند و اتریش توسط دانشگاه چمران اهواز

    خوزستان- رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا) دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: وزارت علوم تصمیم گرفت که جهت تمرکززدایی کرسی‌های زبان فارسی در دانشگاه‌های خارجی، ۱۰ دانشگاه داخلی فعال در حوزه زبان فارسی را شناسایی کرده و تعدادی از این کرسی‌های زبان فارسی در خارج از کشور را به این دانشگاه‌ها واگذار کند که با توجه به فعالیت‌های موثر دانشگاه شهید چمران اهواز در حوزه زبان فارسی، دو کرسی در دانشگاه‌های هند و اتریش به این دانشگاه واگذار شده است.

تیتر سه زیرسرویس استان ها