• مردم سنندج در انتظار رسیدن قطار توسعه

    پس از ۱۵ سال

    مردم سنندج در انتظار رسیدن قطار توسعه

    سنندج- راه‌آهن تهران-همدان-سنندج به طول ۲۶۷ کیلومتر در مسیر خود از شهرهای تهران، رباط‌کریم، ساوه، غرق‌آباد، فامنین و همدان عبورمی کند و بااتصال به کردستان نقش بسزایی در کاهش تلفات جاده‌ای، افزایش حجم مبادلات تجاری و توزیع کالا و خدمات دارد اما رسیدن آن تا سنندج هنوز در پیچ‌وتاب تأمین اعتبار است.

تیتر سه زیرسرویس استان ها