• فضا برای دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی باز می‌شود

    با اجرای «پروژه مهر» در استان مرکزی

    فضا برای دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی باز می‌شود

    مرکزی- با افزایش تعداد مدارس غیردولتی و البته کاهش نظارت‌ها مدارس غیرانتفاعی نیز از برخی استانداردها مانند فضای آموزشی استاندارد و فضاهای فیزیکی برای فعالیت دانش آموزان افول کرده و بسیاری از مدارس در استان مرکزی با حداقل فضا و کمتر از ۳۰ متر حیاط فعالیت خود را آغاز و یا ادامه دادند این در حالی است که بنا بر مصوبه شورای آموزش‌وپرورش مدارس غیرانتفاعی باید حداقل ۱۲۰ متر فضای بازداشته باشند.

تیتر سه زیرسرویس استان ها