شاهکار معماری

کل اخبار:1

  • رونمایی از اسناد مسجد گوهر شاد ۱۳۹۹-۰۶-۰۲ ۱۶:۲۵

    در گفت وگو با پژوهشگر بنیاد پژوهش‌های اسلامی مطرح شد؛

    مسجد گوهرشاد شاهکار معماری دوره تیموری

    مساجد در مناطق مختلف جهان به لحاظ معماری شباهت ‌های بسیاری به یکدیگر دارند اما از لحاظ برخی خصوصیات هنری معماری در هر منطقه تفاوت هایی با سایر مساجد وجود دارد. به این ترتیب، معماری مساجد هر کشور گویای ویژگی ‌های معماری بومی آن سرزمین شده است؛ مسجد گوهرشاد نیز یکی از مساجدی است که به سبک مساجد چهار ایوانی ساخته شده است.