پارک ملی بانوان

کل اخبار:1

  • بوستان بانوان ۱۳۹۹-۰۴-۰۸ ۰۲:۲۲

    قدس بررسی کرد

    سهم ۱.۵ میلیون بانوی مشهدی فقط دو پارک اختصاصی!

    محبوبه علی پور

    بیش از یک دهه است که موضوع ایجاد بوستان‌های بانوان در کشور ما مطرح شده؛ امروزه شاهدیم که در بیش از ۲۰ شهر و کلانشهر کشور بوستان‌های خاص بانوان فعال است.