پاك كننده تجهیزات الكتریكی و الكترونیكی

کل اخبار:1

  • ق ۱۳۹۸-۰۸-۱۳ ۱۱:۲۱

    توسط یکی از پژوهشگران شرکت ملی حفاری ایران محقق شد

    بومی سازی ماده پاک کننده تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

    خوزستان_ یکی از پژوهشگران امور مهندسی شرکت ملی حفاری ایران موفق به بومی سازی ماده پاک کننده تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی با کارایی بالا ویژه مناطق گرمسیر شد.