پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۹

فردا، آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجام

سانتریفیوژها شتاب می گیرند

روحانی

 رئیس جمهور در نشست هیئت دولت روز گذشته با تشریح روند مذاکــرات با اروپایی ها اظهار داشــت: بخش عمــده اختلاف ها بــا اروپایی ها حل شــده اند اما هنوز به نقطه نهایی نرسیده ایم و بعیــد می دانم طی امروز و فردا نیز بتوانیم به توافق نهایی برسیم؛ در نتیجه گام سوم را برخواهیم داشت.

‌آرش خلیل خانه/

 رئیس جمهور در نشست هیئت دولت روز گذشته با تشریح روند مذاکــرات با اروپایی ها اظهار داشــت: بخش عمــده اختلاف ها بــا اروپایی ها حل شــده اند اما هنوز به نقطه نهایی نرسیده ایم و بعیــد می دانم طی امروز و فردا نیز بتوانیم به توافق نهایی برسیم؛ در نتیجه گام سوم را برخواهیم داشت.

روحانی با اشاره به مذاکرات و تماس هایش با رئیس جمهور فرانسه برای یافتن راهکاری برای حفظ برجام و عمل به تعهدات اروپایی ها اضافه کرد: هنوز اختلاف نظر داریم و به گام نهایی نرسیده ایم. روحانی با اشــاره به گام سوم ایران، خاطرنشان کرد: ظاهر این گام سوم، خیلی تکان دهنده نیست، ولی باطن آن فوق العاده مهم است و به نظر من این گام، مهم ترین گامی است که برمی داریم و آثارش بســیار فوق العاده خواهد بود و ســازمان انرژی اتمی از این روند سرعت معمولی خارج و با دستوری که امروز یا فردا صادر خواهد شــد ســازمان انرژی اتمی برای رسیدن به اهدافش شتاب فوق العاده ای می گیرد.

 ضمن اینکــه گام ســوم را برمی داریم، صحبت می کنیم و اگر به توافق رســیدیم باز هم راه برای مذاکره، منطق و توافق وجود دارد.

 پاریس به دنبال مجوز واشنگتن!

 در همین حال ســفر وزیر دارایی فرانسه به واشنگتن برای هماهنگی با کاخ سفید نشان می دهد اروپایی ها در آخرین مراحل اجرای طرح خود هستند، آنچه اما برخی کارشناسان سیاســی و اقتصادی را از این توافق نگران کرده، تنزل تعهد اروپا به ایجاد یک حساب بانکی به اینســتکس به تخصیص یک خط اعتباری است. موضوعی که گمان می رود هم خریدهــا و واردات ایران را کانالیزه و محدود کند و هم دسترسی ایران به پول نفت را عملاً محدود و بسته نگه دارد.

موضوعی که دیروز حشــمت االله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس نیز بدان اشاره کرد و گفت که این خط اعتباری برای ایران پول نمی شود.

 از سوی دیگر از آنجا که دولت فرانسه مدعی شده ایران به ازای این 15 میلیارد دلار خط اعتباری باید مذاکره برای یک توافق جدید و بلند مدت و همچنین مسائل منطقه گفت وگو را بپذیرد، این نگرانی وجود دارد که محتوای مذاکرات در دوره چهار یا پنج ماهه این توافق عملاً حول چه موضوعی توافق شده است؟

رضا واعظــی، رئیس دفتــر رئیس جمهور با اشــاره به اینکه مذاکــرات در پاریس بر ســر کلیات یک توافق جدید اســت و تا به جمع بندی نرســیم نمی توانیم چیزی اعلام کنیم، گفت: اروپایی ها و به خصوص رئیس جمهور فرانسه با ایران صحبت می کنند تا به شرایط پیش از کاهش های تعهدات برجامی بازگردیم، ولی ایران برای این کار شــرایطی دارد. روی کلیــات صحبت می کنیم تا پس از اینکه شرایط طبیعی شد، روی موضوعات دیگر نیز صحبت کنیم. رئیــس دفتر رئیس جمهور اظهار داشــت: اکنون بیشــتر بحث بر سر این است که اگر قرار است به قبل از کاهش تعهدات برجامی بازگردیم یکسری از حقوق ایران در ارتباط با موضوع فروش نفت و مبادلات بانکی و تأمین نیازمندی های ایران محقق شود.

 رئیس دفتر رئیس جمهور در پاســخ به این پرسش خبرنگار قدس که چارچوب مذاکره با طرف اروپایی بــه ویژه در چهار ماه آینده چه خواهد بود، گفت: موضوع مذاکرات ایران با طــرف اروپایی در مــورد برجام و حقوق جمهوری اســلامی در برجــام و روش های دستیابی به حقوق ایران در برجام است.

 واعظی در مورد اینکه قرار بود اینســتکس یک حساب بانکی باشــد، ولی به یک خط اعتباری محدود شــده و خریدهای ایران را کانالیــزه می کند؟ هم به خبرنگار ما گفت: هیئــت مذاکره کننــده ایرانــی از فعالان اقتصادی هســتند و برای روشن شدن هم این ابهامات روز دوشنبه به مذاکرات رفتند که بررســی کنند؛ اگر خــط اعتباری برای ایران در نظر گرفته شــود، از هر لحاظ باید اطمینان داشــته باشیم که می توانیم با این اعتباری نیازمندی های کشور را تأمین کنیم، مردم باید مطمئن باشند تا زمانی که ضمانت لازم گرفته نشود، به شرایط پیش از کاهش تعهدات برجامی باز نخواهیم داشت.

 رئیس دفتر رئیــس جمهور در مورد موضع دولت درباره اینکه فرانسوی ها همین توافق را نیز منوط به موافقت آمریکا و مجوز این کشور کرده اند با اشــاره به اینکه این بخش مربوط به بانک اســت، اکثر بانک های دنیا سهامدار آمریکایی دارند و یا مبادلات خود را از طریق دلار انجام می دهند؛ بنابراین برای انتقال پول، به هماهنگی با آمریکا نیاز دارند، تصریح کرد: این موضوع به خودشان مربوط می شود.

 ربیعی: کانالیزه شدن خط اعتباری اروپا را نمی پذیریم

 علی ربیعی، سخنگوی دولت هم در پاسخ به خبرنگار قدس درباره اینکه آیا خط اعتباری اروپا تجارت خارجی ایران را کانالیزه نخواهد کرد؟ و اینکه گفته شده این خط اعتباری 15 میلیاردی برای چهار ماه است و فرانسوی ها آن را ما به ازای پذیرش مذاکره از سوی ایران عنوان کرده اند، قرار اســت در این مدت چه مذاکره ای انجام شود، گفت: این پول به هر حال در اختیار مــا قرار می گیرد تا نیازهای کشــور را تأمین کنیم.

 ایــن خط اعتباری تجارت ما را کانالیزه نمی کند، ما نپذیرفتیم که کالای مشخصی را وارد کنیم. تأکید ما در مذاکرات این بوده که نیاز کشور باید تأمین شود.

 اصل مذاکره بر سر همین بوده. وی افــزود: 15 مورد اختلاف به ســه مورد کاهش یافته بود که بر ســر آن ها هم توافق شده. اینکه نفت ما فروخته شود پول آن در اختیارمان قرار گیرد و اینکه چگونه نیازهای کشــور را خریداری کنیم.

ایــن چهار ماه زمانی است که تا پایان سال باقی مانده و ما خواستیم به این وسیله برنامه های خودمان را تا آخر سال به پیش ببریم و برای مراحل بعد حتماً باز شدن و گشایش کلی مد نظر و شرط ماست. اگر این مرحله انجام شود قطعاً 1+4 هم می تواند سامان پیدا کند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.