پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸

با صدور یک رأی جایگزین در دادگاه کیفری دو مشهد صورت گرفت

۵۰۰ ساعت کار عام‌المنفعه در مدارس، جای یک سال زندان

یک کارفرما که به واسطه میزان تقصیرش در سقوط یک کارگر از ارتفاع محکوم به پرداخت دیه شده بود، از جنبه عمومی جرم هم به ۵۰۰ ساعت کار پیمانکاری و تعمیراتی مدارس داخل سطح شهر مشهدمقدس محکوم شد.

دادگاه

عقیل رحمانی/

یک کارفرما که به واسطه میزان تقصیرش در سقوط یک کارگر از ارتفاع محکوم به پرداخت دیه شده بود، از جنبه عمومی جرم  هم به ۵۰۰ ساعت کار پیمانکاری و تعمیراتی مدارس داخل سطح شهر مشهدمقدس محکوم شد.

**کوتاهی غیرعمدی که منجر به مرگ شد

مدتی پیش پرونده سقوط از ارتفاع یک کارگرساختمانی و در پی آن جان‌باختن مرد حادثه‌دیده در دادسرای مشهد مورد رسیدگی و پس از صدور کیفرخواست برای پیمانکار مربوط به جهت تکمیل دیگر مراحل قضایی پرونده به دادگاه ارسال و روی میز «مجید شرقی‌شهری»؛ قاضی شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری دو مجتمع امام‌خمینی(ره) مشهد قرار گرفت. از همین رو ماجرا با توجه به مستندات موجود مورد رسیدگی و در نهایت منجر به صدور حکم شد.

در متن این رأی آمده است: حسب شکایت اولیای دم دائر بر تسبیب در قتل غیرعمدی ناشی از عدم‌رعایت نکات ایمنی به میزان ۷۰ درصد تقصیر توسط متهم پرونده، بدین شرح که مرحوم در مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۸ در طبقه پنجم ساختمان در حال ساخت در حال کار بوده است که از داخل بالکن طبقه پنجم به لحاظ عدم‌حفاظ لازم در بالکن، از محل سقوط کرده و پس از چند روز بستری در بیمارستان به دلیل شدت صدمات وارده فوت می‌نماید.

مراحل تحقیقات مقدماتی انجام و سپس پرونده با توجه به نظریه کارشناسی که در آن متهم پرونده را به عنوان کارفرما، ۷۰ درصد مقصر اعلام نموده که مصون از تعرض باقیمانده است و همچنین متهم پرونده تقصیرخود را قبول نموده است، با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست به دادگستری ارسال می‌شود که در ادامه پرونده به این شعبه ارجاع شد. دادگاه پس از رسیدگی قانونی و بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مناسب را می‌نماید: در خصوص اتهام متهم پرونده ۳۱ ساله، فاقد سابقه مؤثر کیفری، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت، دائر بر تسبیب در قتل غیرعمدی ناشی از عدم‌رعایت نکات ایمنی به میزان ۷۰درصد تقصیر، موضوع شکایت اولیای‌دم، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق، محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب مشهدمقدس و مستندات مقید در آن، ملاحظه شکایت اولیای‌دم و اظهارات وکیل نامبردگان، ملاحظه گزارش معاینه جسد و نظریه بازرس محترم اداره کار و مصون ماندن نظریه کارشناسی از تعرض، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم پرونده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، اتهام انتسابی به نامبرده را محرز و ثابت دانسته و مستنداً به قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۷۵ و مواد ۶۸، بند (ت) و همچنین بند (ت) قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات)، متهم پرونده را از حیث جنبه خصوصی بزه مذکور به پرداخت ۷۰ درصد دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیای‌دم و نسبت به صدمات غیرمسری به پرداخت نیم‌درصد دیه کامله مردم مسلمان بابت ساییدگی حارصه ساق راست، ۵/۱‌درصد دیه کامله مرد مسلمان بابت پارگی متلاحمه کف پای چپ، ۲۴ درصد دیه کامله مرد مسلمان بابت شکستگی با فرض بهبودی انتهای تحتانی و فوقانی درشت نی چپ و انتهای تحتانی زنداعلی راست که ظرف مهلت دو سال از وقوع حادثه قابل پرداخت است، محکوم می‌نماید.

**حکم به تعمیر چند مدرسه از جنبه عمومی جرم

از سوی دیگر نسبت به جنبه عمومی بزه با توجه به اعلام رضایت و آمادگی متهم برای انجام امور عام‌المنفعه، نامبرده را به ۵۰۰ ساعت کار پیمانکاری و تعمیراتی مدارس داخل سطح شهر مشهدمقدس (دو مدرسه نیاز به تعمیر از قبیل رنگ‌آمیزی یا کاشی‌کاری یا لوله‌کشی یا تعمیرات ساختمانی در حد متعارف با هماهنگی و نظارت اداره نوسازی مدارس خراسان‌رضوی) بدل از یک‌ سال حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌نماید که در صورت خودداری از انجام دستور دادگاه وفق ماده ۸۱ قانون فوق‌الذکر برای نوبت اول یک چهارم تا یک دوم و برای نوبت دوم حکم حبس اجرا می‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما