چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۰

خرمای سیستان و بلوچستان از دست دلالان خارج شد

سیستان وبلوچستان-مدیر سازمان تعاون روستایی سیستان و بلوچستان گفت: به منظور حفظ دسترنج کشاورزان خرما و همچنین از بین بردن بازار دلالان خرما، شبکه تعاونی روستایی سیستان و بلوچستان وارد عمل شد

خرما

به گزارش قدس آنلاین،دادرحمن بامری اظهار کرد: برای جلوگیری از ارزان فروشی خرما، شبکه تعاونی روستایی استان وارد عمل شد به گونه ای که  با توجه به مشکلات پیش آمده ناشی از کرونا ومحدویت صادرات وهمزمانی آن با فصل  برداشت خرما، دلالان فرصت را غنیمت شمرده و سعی داشتند خرمای مرغوب باغداران را با قیمت نازلی خریداری کنند.

نظر شما