شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۲

کسری بودجه ۱۰۰ تریلیون دلاری سازمان ملل در مقابله با چالش‌های جهانی

سازمان ملل اعلام کرد با کسری ۱۰۰ تریلیون دلاری در روند مقابله با یکسری چالش‌های جهانی از جمله تغییرات آب و هوایی، نابرابری‌های اجتماعی و فقر در دنیا روبرو بوده است.

سازمان ملل

به گزارش قدس آنلاین، ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز نوشت:

براساس گزارشی که روز گذشته منتشر شد، سازمان ملل برای رسیدن به اهداف تعیین شده‌اش در مسیر مقابله با فقر، نابرابری‌های اجتماعی، بی‌عدالتی‌ها و چالش های مربوط به تغییرات آب وهوایی  با کسری بودجه ۱۰۰ تریلیون دلاری روبرو بوده و احتمالا نتواند در زمان تعیین شده به اهداف موردنظرش دست یابد مگر اینکه ۱۰ درصد از خروجی و بازدهی اقتصادی جهان مستقیما و سالیانه تا سال ۲۰۳۰ به این اهداف سازمان ملل اختصاص داده شود.

در " اهداف توسعه پایدار سازمان ملل" به مسائل مختلفی از جمله امور زیست محیطی، بهداشت، عدالت اجتماعی و تغییرات آب و هوایی اشاره شده و اهدافی در این راستا تعیین شده است.

براساس گزارش ابتکارعمل " The Force for Good" با همکاری سازمان ملل، همه اعضای سازمان ملل از دستیابی به این اهداف حمایت کرده اند اما تامین بودجه از سوی دولتها، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و شرکت‌ها برای رسیدن به این اهداف مورد نظر به طور دائم با کمبود و کسری روبرو بوده است.

در این میان همه گیری کرونا نیز در روند تامین این بودجه اختلال ایجاد کرده است  و براساس اطلاعات جدید کسری بودجه ناشی از این بحران، به بیش از ۱۰ تریلیون دلار در سال می رسد.

"چانتال لاین کارپنتیر" رئیس کنفرانس سازمان ملل در امور تجارت و توسعه در دفتر دبیرکلی سازمان ملل در نیویورک در این زمینه گفت: بشر در یک مقطع حساس و سرنوشت سازی قرار دارد. همه کشورها و نهادها باید در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و رفاه برای همه همکاری کنند.

در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل به چالش هایی از جمله جنگ‌ها، گرسنگی، نابرابری‌های جنسیتی و تغییرات آب و هوایی اشاره شده که در این زمینه باید اقدامات جهانی انجام شود.

در حالی که بیش از ۱.۱ میلیارد نفر در سراسر جهان از سال ۱۹۹۰ تاکنون از فقر شدید نجات یافته اند اما ناکامی در تسریع اقدامات تحت اهداف توسعه پایدار سازمان ملل خطر تشدید مناقشات و بحران ها را به همراه خواهد داشت.

نظر شما