سه‌شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۶

رشد ۳.۳ درصدی اقتصاد ایران در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰/ رشد منفی بخش‌های کشاورزی و ساختمان

رشد اقتصادی

براساس محاسبات بانک مرکزی، رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول امسال به ۳.۳ درصد رسیده که در این دوره رشد بخش خدمات ۵.۷ درصد، صنایع و معادل منفی ۱.۹ درصد، نفت ۱۵.۱ درصد و کشاورزی منفی ۲ درصد بوده است.

به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی آمار تولید ناخالص داخلی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد که براساس آن تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ از رشد ۲.۴ درصدی برخوردار بوده است.

برآورد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی در نیمه اول سال ١٤٠٠ ن شان می‌دهد که علت عمده افزایش  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های " نفت و گاز"، " بهداشـــت و مددکاری اجتماعی " ، " اطلاعات و ارتباطات " ، "حمل و نقل و انبارداری" ، " اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی" و " عمده مذکور در نرخ رشد ۳.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی طی نیمه نخست سال ١٤٠٠ به ترتیب ۱.۱ ، ۰.۶ ، ۰.۶ ، ۰.۵ ،۰.۴ فروشـی، خرده فروشـی و تعمیر وسـایل نقلیه موتوری " جستجو کرد. چنانکه سـهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌های و ۰.۴ واحد درصد برآورد شده است.

در نیمه اول ســـال ١٤٠٠ ارزش افزوده گروه کشـــاورزی به قیمت های ثابت ســـال ١٣٩٥ به میزان ۱۲۳۳/۹ هزار میلیارد ریال برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲ در صد کاهش نشان می‌دهد. برآوردهای انجام شده در باغی در سال ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۳- و ۴.۸ در صد و تولید محصولاتاصلی دامی ۰.۷- این زمینه با توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن ا ست که تولید محصولات زراعی و درصد تغییر یافته است.

بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در نیمه نخ ست سال ١٤٠٠ به قیمت های ثابت سال ١٣٩٥ به میزان ۶۲۹.۳ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که گویای رشـد ۱۵.۱ درصـدینسـبت به دوره مشـابه سـال قبل است. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه طی دوره مذکور، ناشـــی از افزایش تولید و صـــادرات نفت خام و همچنین افزایش تولید و صـــادرات گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. 

گروه صنایع و معادن در نیمه اول سال ١٤٠٠ از نرخ رشدی معادل ۱.۹- درصد برخوردار شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۸.۴ واحد درصد کاهش یافته و در نتیجه سهمی معادل ۰.۴- واحد درصد از نرخ رشد ٣/٣ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در این گروه، ارزش افزوده بخش‌های "صنعت"، "استخراج معدن"، "ساختمان"، "تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا" و " آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه " به‌ترتیب با نرخ‌های رشد ۱.۹، ۰.۳-، ۱۶.۹-، ۳.۶ و ۵.۵ درصدی مواجه بوده‌اند.

در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصو صی در ساختمان مناطق شهری بهقیمت‌های جاری طی شش ماهه اول سال ١٤٠٠ ن سبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷.۱ در صد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشــد ارزش افزوده ساختمان بخش خصـوصـی به قیمت‌های ثابت ســال ١٣٩٥ معادل ۱۹.۳- درصد برآورد شده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت های ثابت سال ١٣٩٥ طی دوره زمانی مذکور ۱۶.۹- درصد برآورد میشود. ارزش افزوده گروه خدمات نیز در نیمه نخست سال ١٤٠٠ از نرخ رشد ۵.۷ درصدی برخوردار شد و سهم آن از رشد ٣/٣ درصدی تولید ناخالص داخلی به ۳ واحد درصد رسیده است.

نرخ ر شد شاخص ضمنی گروه‌های "کشاورزی"، " نفت و گاز"، " صنایع و معادن" و "خدمات" در نیمه اول سال ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۷۵ ، ۱۰۸.۷ ، ۷۵.۲ و ۵۴.۲ درصد بوده است. به علاوه، شاخص ضـــمنی "تولید ناخالص داخلی" و "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" نیز طی دوره زمانی مزبور به ترتیب دارای رشـــد ۶۵.۳ و ۶۳.۵ درصدی بوده‌اند. برآوردحاصــل از تولید ناخالص داخلی بر حســب اقلام هزینه نهایی دلالت بر آن دارد که در نیمهنخســت ســال ١٤٠٠ هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٥ ،به ترتیب از نرخ رشد ۳.۳، ۳.۴، ۸.۹- درصدی برخوردار بوده‌اند.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از سه بخش ساختمان، ماشین آلات و سایر است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه بخش مذکور در نیمه نخست سال ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۶.۲-، ۹ و ۲.۷- درصد بوده است. نرخ رشد ۱۶.۲- درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در هر دو بخش خصو صی و دولتی بوده است. علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشــین آلات نیز به دلیل افزایش واردات کالاهای ســرمایه‌ای و همچنین تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص در ماشــین آلات تولید داخل، طی نیمه اول سال ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه سال قبل است

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس محاسبات اولیه، رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵ و ۲۴.۳ درصد بوده است. همچنین بر اساس جدول مخارج نهایی، طی نیمه اول سال ١٤٠٠ نرخ ر شد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۴ درصد برآورد شده است.

منبع: فارس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.