پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۰

کلیپ

تهران، پایتخت جراحی بینی جهان!

تعداد عمل های بینی در پایتخت ایران بیشتر از هر شهری دیگری در جهان است. - هزینه ها در تهران بسیار پایین تر از هزینه های اروپاست. - از طرفی با افزایش ناگهانی به عمل های جراحی پلاستیک،تعداد عمل هایی که به دست جراحان نامعتبر انجام میشود،افزایش یافته است. کاری از دپارتمان ترجمه قدس آنلاین

نظر شما