شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۶

کلیپ

افشای ۳دهه دروغگویی لیبرالها

افشای ۳دهه دروغگویی لیبرالها ، این ۳دقیقه طوفانی شهریار زرشناس را از دست ندهید و به دست دیگران هم برسانید، آیا پاسخی برای این سؤالات دارند؟