شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵

گفتگو

نقش اقتدار مادر در تربیت فرزند

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مادر باید در عین مهربانی، متقدر باشد. اقتدار مادر به معنای خشونت و پرخاشگری نیست

نظر شما