دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۰

دپارتمان ترجمه

دست برتر روسیه در مذاکرات با اوکراین

پوتین با اقدامات نظامی خود قصد دارد توافق را به زلینسکی تحمیل کند

نظر شما