دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۱

کلیپ

اعلام موجودیت تشکیلات زیر زمینی موسوم به "جبهه سوم" در شهر ساحلی اودسا اوکراین

این گروه مخالفت خود با دولت اوکراین و نئونازی های حاکم بر کشور را اعلام کرده و تاکید کرد که به مبارزه با نئونازی ها خواهد پرداخت.

نظر شما