پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۶

انعکاس

بعضی ها دوست نداشتند جناب عالی از تلویزیون پخش شود

اسماعیل پور، بازیگر سریال جناب عالی در گفت و گو با قدسینما: - تبریزی یک کمدی تلخ اجتماعی را کار کرد و این به مذاق خیلی از دوستان خوش نیامد! - مردم به دلیل سنگینی اتفاقات جامعه نیاز به کار طنز دارند.

نظر شما