جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۵

سرخط

تحلیلی بر گزینه جدید چارچوب هماهنگی شیعیان برای نخست وزیری عراق

نظر شما