پنجشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۱

میزگرد

بررسی عوامل تاثیرگذار در پیشگیری از سرقت

معاون دادستان در گفتگو با قدس آنلاین: خط قرمز دستگاه قضایی؛ سرقت های مسلحانه و سرقت های به زور و به عنف است. اگر فردی دست به سلاح برد و مرتکب سرقت و ایجاد نا امنی در جامعه شد؛ اینجاست که قانونگذار تا مرز محاربه پیش رفته و مجازات آن مجرم اعدام است. رییس پلیس پیشگیری استان خراسان رضوی در گفتگو با قدس آنلاین: اگر مردم به هشدارهای پلیس توجه کافی کنند یقینا نقش مهمی در پیشگیری از سرقت خواهند داشت.

نظر شما