جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۵

سرخط

تحریم های جدید آمریکا علیه شبکه فروش پتروشیمی با چه هدفی انجام شد؟!

نظر شما