همه‌ی خبرهای امروز
  • مسجد ۱۴۰۰-۰۷-۲۷ ۱۰:۳۹

    دکتر امیرمحسن عرفان تمدن‌سازی را مستلزم «اجماع درون تمدنی» بر تحقق مسئله امت می‌داند

    تحقق امت واحده مقدمه تمدن نوین اسلامی

    محسن فاطمی نژاد

    امروزه تعارض‌های قومی، مذهبی، نژادی و طبقاتی در جهان اسلام به امر پایان‌ناپذیری بدل شده است.