ملاهاشم خراسانی

کل اخبار:1

  • حرم رضوی ۱۴۰۰-۰۵-۱۱ ۱۱:۱۲

    درباره زندگی و زمانه ملاهاشم خراسانی، عالم و مورخ نامدار مدفون در حرم مطهر

    شاهد عینی به توپ بستن حرم رضوی

    محمدحسین نیکبخت

    وجود حرم مطهر ثامن‌الحجج(ع) در مشهد مقدس کافی است تا این شهر را به مرکز تجمع علما و جلسات درس فضلا تبدیل کند.